AVISO LEGAL E POLÍTICA DE COOKIES

 

CONDICIONS XERAIS DE USO DO SITIO WEB WWW.RAQUELQUEIZAS.COM

A propietaria do sitio web www.raquelqueizas.com é Raquel García Rodríguez (en adiante Raquel Queizás), con dirección electrónica a efectos de notificacions en info@raquelqueizas.com e con número de identificación fiscal 44463265X.

Raquel Queizás pon a disposición do público no sitio web www.raquelqueizas.com determinados contidos de carácter informativo sobre as suas actividades.

As presentes condicions xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web www.raquelqueizas.com por parte dos usuarios que accedan ao mesmo.

O acceso ao sitio web de Raquel Queizás supón a aceptación das presentes condiciones xerais de uso que o usuario afirma comprender na sua totalidade. O usuario comprometese a non a utilizar o sitio web e os servicios que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respetar en todo momento a presentes condicions xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIONS DE ACCESO E USO

1.1.- A utilización do sitio web de Raquel Queizás, non supón a obriga de inscripción do usuario. As condicions de acceso e uso do sitio web rixense estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de bo fe, comprometéndose o usuario a facer un bo uso da web. Quedan prohibidos tódolos actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc.

1.2.- Raquel Queizás, podrá interrumpir en cualquiera momento o acceso a seu sitio web si detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicions xerais.

SEGUNDA.- CONTIDOS

Os contenidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluidos por:

2.1.- Raquel Queizás e os sus colaboradores, utilizando fontes internas e externas de modo só se fai responsable dos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Raquel Queizás reservase o dereito a modificar en calquer momento os contidos existentes no seu sitio web. Raquel Queizás non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento dos enlaces a sitios web de terceiros que figuren en www.raquelqueizas.com.

2.3.- Ademais a través do sitio web de Raquel Queizás se poñen a disposición do usuario servicios gratuítos ofrecidos por terceiros alleos e que se rexirán polas condicions particulares de cada un deles. Raquel Queizás non garantiza a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servicios ofrecidos por terceiros e queda expresamente exenta de todo tipo de responsabilidade polos danos e perxuizos que podan derivarse da falta de exactitude destos contidos e servicios.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE

3.1.- Raquel Queizás en ningún caso será responsable de:

3.2.- Os fallos e incidencias que poideran producirse nas comunicacions, borrado o transmisions incompletas de manera que non se garantiza que os servizos do sitio web estén constantemente operativos.

3.3.- Da producción de cualquiera tipo de dano que os usuarios o terceiros poidiesen ocasionar no sitio web.

3.4.- Da fiabilidade e veracidade das informacions introducidas por terceiros no sitio web, ben de maneira directa ou a través de enlaces ou links.

CUARTA.- MARCA REXISTRADA

Raquel Queizás é una marca registrada por Raquel García Rodríguez. Permítese a utilización da marca Raquel Queizás a efectos de divulgación das actividades que esta realiza, sin que sexa necesario o consentimiento expreso da propietaria.

QUINTA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicions xerais rixense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflicto que se derive das presentes condicions xerais os Xuzgados de Pontevedra, renunciando expresamente o usuario a cualquiera outro foro que lle poidera corresponder.

SEXTA.- POLITICA DE COOKIES

Esta páxina web utiliza Google Analytics, un servicio para o seguimiento de audiencias de sitios web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware, e con a súa sede situada en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utiliza cookies, que son pequenos arquivos de texto ubicados no seu ordenador, para axudar a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xenera a cookie acerca do uso do website (incluindo a sua dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos seus servidores de Estados Unidos. Google usará esta información pola nosa conta co propósito de seguir a pista do seu uso do website, recopilando informes da actividad do website e prestando otros servizos relacionados coa actividade do website e o uso de Internet.

Google podrá transmitir a devandita información a terceiros cando así se o requiera a lexislación, ou cando ditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a sua dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google.

Vostede pode rechazar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, nembargantes, vostede debe saber que si o fai pode ser que non poida usar todas as funcionalidade deste website.

Usando está páxina web consinte o tratamento de información acerca de vostede por Google na forma e para os fins arriba indicados.

X