Función benéfica de Golulá no Teatro Colón de A Coruña

9 xuño, 2011

Este sábado, a Compañía Galitoon ofreceu no Teatro Colón de A Coruña unha función benéfica da obra Golulá, có obxectivo de recadar fondos para diversos proxectos que a ONG Harambee está a desenvolver en África.

X