i trretert
CONDICIONS XERAIS DE USO DO SITIO WEB WWW.RAQUELQUEIZAS.COM    A propietaria do sitio web www.raquelqueizas.com é Raquel García Rodríguez (en adiante Raquel Queizás), con domicilio a  efectos de notificacions na Rúa Pedro Sarmiento de Gamboa nº.7-5ºA, C.P. 36003 (Pontevedra) e con número de identificación  fiscal 44463265X. Vostede poñe porse en contacto coa dona do sitio na anterior dirección postal ou ben mediante a dirección de  correo electrónico info@raquelqueizas.com.    Raquel Queizás pon a disposición do público no sitio web www.raquelqueizas.com determinados  contidos de carácter informativo sobre as suas actividades. As presentes condicions xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web www.raquelqueizas.com por parte dos usuarios  que accedan  ao mesmo. O acceso ao sitio web de Raquel Queizás supón a aceptación das presentes condiciones xerais de uso que o  usuario afirma  comprender na sua totalidade. O usuario comprometese a non a utilizar o sitio web e os servicios que se ofrecen no mesmo para  a realización de actividades contrarias á lei e a respetar en todo momento a presentes condicions xerais.   PRIMEIRA.- CONDICIONS DE ACCESO E USO   1.1.- A utilización do sitio web de Raquel Queizás, non supón a  obriga de inscripción do usuario. As condicions de acceso e uso  do sitio web rixense estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de  bo fe, comprometéndose o usuario a facer un bo  uso da web.  Quedan prohibidos tódolos actos que vulneren a  legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade,  protección de datos, propiedade intelectual etc.   1.2.- Raquel Queizás, podrá interrumpir en cualquiera momento o acceso a seu sitio web si detecta un uso contrario á legalidade,  a boa fe ou ás presentes condicions xerais. SEGUNDA.- CONTIDOS  Os contenidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluidos por: 2.1.- Raquel Queizás e os sus colaboradores, utilizando fontes internas e externas de modo só se fai responsable  dos contidos  elaborados de forma interna. 2.2.- Raquel Queizás reservase o dereito a modificar en calquer momento os contidos existentes no seu sitio web. Raquel  Queizás non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento dos enlaces a sitios web de terceiros que figuren en  www.raquelqueizas.com 2.3.- Ademais a través do sitio web de Raquel Queizás se poñen a disposición do usuario servicios gratuítos ofrecidos por  terceiros  alleos e que se rexirán polas condicions particulares de cada un deles. Raquel Queizás non garantiza a veracidade,  exactitude ou actualidade dos contidos e servicios ofrecidos por terceiros e queda expresamente exenta de todo tipo de  responsabilidade polos danos e perxuizos que podan derivarse da falta de exactitude destos contidos e servicios.           TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE  3.1.- Raquel Queizás en ningún caso será responsable de: 3.2.- Os fallos e incidencias que poideran producirse nas comunicacions, borrado o transmisions incompletas de manera que non se garantiza que os servizos do sitio web estén constantemente operativos. 3.3.- Da producción de cualquiera tipo de dano que os usuarios o terceiros poidiesen ocasionar no sitio web. 3.4.- Da fiabilidade e veracidade das informacions introducidas por terceiros no sitio web, ben de maneira directa ou a través de  enlaces ou links. CUARTA.- MARCA REXISTRADA  Raquel Queizás é una marca registrada por Raquel García Rodríguez. Permítese a utilización da marca Raquel Queizás a efectos  de divulgación das actividades que esta realiza, sin que sexa necesario o consentimiento expreso da propietaria. QUINTA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE  As presentes condicions xerais rixense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflicto  que se derive das presentes condicions xerais os Xuzgados de Pontevedra, renunciando expresamente o usuario a cualquiera  outro foro que lle poidera corresponder. SEXTA.- ANALITICA WEB  Esta páxina web utiliza Google Analytics, un servicio para o seguimiento de audiencias de sitios web prestado por Google, Inc.,  una compañía de Delaware, e con a súa sede situada en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043,  Estados Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza cookies, que son pequenos arquivos de texto ubicados no seu ordenador, para axudar a analizar o uso  que fan os usuarios do sitio web. A información que xenera a cookie acerca do uso do website (incluindo a sua dirección IP) será  directamente transmitida e arquivada por Google nos seus servidores de Estados Unidos. Google usará esta información pola  nosa conta co propósito de seguir a pista do seu uso do website, recopilando informes da actividad do website e prestando otros  servizos relacionados coa actividade do website e o uso de Internet.   Google podrá transmitir a devandita información a terceiros cando así se o requiera a lexislación, ou cando ditos terceiros  procesen a información por conta de Google. Google non asociará a sua dirección IP con ningún outro dato do que dispoña  Google.   Vostede pode rechazar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da  configuración apropiada do seu navegador, nembargantes, vostede debe saber que si o fai pode ser que non poida usar todas as   funcionalidade deste website. Usando este website vostede consinte o tratamento de información acerca de vostede por Google na forma e para os fins arriba  indicados.